PROFIL ARTISTIC – MUZICA

SECTIA TEORETICA

 

Proba I

a) Auz melodic, constând în intervale simple si compuse pâna la decima si auz armonic: bicorduri pâna la octava, trisonuri majore si minore în pozitie strânsa, toate starile.

b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 masuri, pâna la trei alteratii constitutive, în masurile de 2,3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalitati înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octava perfecta, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopa, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

Nota: Probele a) si b) se apreciaza cu o nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat.

 

Proba a II-a

Dicteu melodic de 12-16 masuri, pâna la trei alteratii constitutive, în masurile de 2,3 sau 4 patrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalitati înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octava perfecta, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metro-ritmic: sincopa, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

Nota: Aceasta proba se apreciaza de fiecare evaluator cu o singura nota.

 

Proba a III-a

a) La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezinta un studiu si doua lucrari/ piese muzicale diferite, de factura preclasica, clasica, romantica,  româneasca sau moderna, executate din memorie – cel putin la nivelul programei ultimei clase de gimnaziu, la alegerea candidatului;

b) În cazul în care candidatului nu a studiat un instrument, va prezenta vocal trei piese din genuri diferite, de factura culta, din creatia româneasca si universala, cu/fara partitura, cu sau fara acompaniament.

Nota: Probele a) si b) se apreciaza cu o nota, care se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate separat pentru fiecare din piesele interpretate în cadrul probei.

 

Nota:

1. Comisiile de examinare si evaluare, pentru toate specialitatile, sunt compuse din:

- presedinte (fara drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unitatii de învatamânt;

- vicepresedinte (fara drept de notare) – seful catedrei de specialitate;

- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate sau de specialitati înrudite si un profesor de teorie – solfegiu – dicteu.

 

2. Subiectele din cadrul probei a III a, respectiv dicteu melodic, solfegiu la prima vedere vor fi elaborate de comisia de examinare cu o ora înaintea începerii probei, în prezenta si cu avizarea inspectorului de specialitate / profesor metodist.

Comisia de examinare elaboreaza un numar de bilete egal cu cel putin jumatate din numarul candidatilor, continând subiecte cu acelasi grad de dificultate.

În ziua examenului, fiecare candidat extrage un bilet.

3. Nota finala pentru fiecare proba a examenului se stabileste ca medie aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

4. Nota finala la probele de aptitudini a fiecarui candidat este nota obtinuta ca medie aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute la probele I, II si III, respectiv la probele I si II.

5. Nota minima de promovare a testelor de aptitudini, calculata în conformitate cu punctul 4 din prezenta Nota, este 6 (sase).

6. Un candidat se considera neprezentat daca a absentat la cel putin una din probele de aptitudini.

7. Candidatii se vor prezenta în concurs cu actul de identitate, ce va fi prezentat comisiei la intrarea în concurs.

8. Candidatii vor prezenta comisiilor partiturile muzicale prezentate în concurs.

9. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percutie si instrumente populare, se admit transcripii dupa lucrari muzicale de factura culta.

10. La sfârsitul fiecarei zile de examen, se afiseaza rezultatele.

11. Candidatii care nu au fost admisi la sectia instrumentala se pot prezenta la sectia teoretica, în limita numarului de locuri aprobat conform legislatiei în vigoare.

12. La probele de aptitudini nu se admit contestatii, cu exceptia probei de dicteu melodic, pentru toate specializarile la care aceasta proba se sustine. Pentru rezolvarea contestatiilor, presedintele comisiei va stabili o alta comisie, alcatuita din cadre didactice de specialitatea respectiva. Nota rezultata dupa contestatii ramâne definitiva.

Pin It