MOTTO: "În literatură, imaginea şi ideea se identifică destul de bine cu ceea ce în pictură se numeşte desen, culoare"

Honoré de Balzac – "Studiu despre Stendhal"

 

 

 

Kilometrul 0" al invatamântului artistic vrâncean

 

Liceul de Arte Gh. ”Tattarescu” a fost înfiinţat în 1957 avand titulatura de Şcoală de Muzică cu clase I – VIII. Aici au funcţionat doi prestigioşi directori – profesorii Nicolae Jurjiu şi Ionică Dumitrache

Începând cu anul 1980 şi până în anul 1990 a funcţionat în sistemul şcolilor cu program suplimentar de muzică şi arte plastice. Din anul 1990 până în anul 1992 a funcţionat sub administraţie proprie, iar din anul 1992 s-au înfiinţat primele clase în ciclul liceal pe lângă Liceul Pedagogic din Focşani.

Liceu de Arta continuă o mai veche tradiţie a învăţămîntului artistic vrîncean şi răspunde nevoilor instructiv-educative în domeniul pregătirii gimnaziale şi liceale privind arta sunetelor muzicale, a formelor, culorilor, precum şi a «cuvintelor potrivite».

În anul 1995 s-au întrunit condiţiile de înfiinţare ca liceu, funcţionând în sistem de învăţământ integrat începând cu ciclul gimnazial, unde sunt clase cu specializările muzică şi arte plastice şi ciclul liceal: muzică-profil teoretic, arte plastice-profil pictură şi filologie.

Începând cu anul 2003 în planul de şcolarizare specializarea filologie a fost înlocuită cu arhitectură, iar la arte plastice s-au înfiinţat şi alte profiluri: design, sculptură,design vestimentar şi pictură murală

Din anul 2019 în Liceul de Artă Gh Tattarescu a fost inființat programul Vocațional-Artistic, integrat pentru învațământul primar (clasele 0-IV), profilul Artă Teatrală și reînființat profilul Filologie-Engleză Intensiv.

Astăzi, în cadrul celor cinci domenii artistice fiinţează 28 de clase, cu un număr de 738 elevi.

Corpul profesoral este alcătuit din 92 de cadre didactice, care dau dovadă de dăruire şi profesionalism în activitatea ce o desfăşoară la orele de curs şi în afara lor.

Personalul didactic auxiliar este format din 8 cadre didactice iar personalul nedidactic este alcătuit din 9 persoane.

În momentul actual (anul şcolar 2022-2023) spaţiul destinat procesului didactic este compus din:

  • 14 de săli de clasă, laborator de informatică, bibliotecă în str. Dornei nr. 5 – corpul A
  • 12 ateliere pentru arte plastice si arhitectura în str. Marasesti, Nr, 76 – corpul B
  • 17 cabinete de muzică – et. II-III parţial, la Şcoala Ştefan cel Mare - corpul C
sediul_vechi  fanfara_scolii_de_muzica 

 

Misiune & Viziune

 

Misiunea Liceului de Arta "Gheorghe Tattarescu" Focsani, Vrancea este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea dobândirii de competenţe care să asigure servicii educative şi să satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă

Pin It