PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
ACHIZIȚII PUBLICE 

 

descarca: Procedura Achizitii publice

 

Cuprins
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
4. Scopul procedurii
5. Domeniul de aplicare
6. Documente de referinţă
7. Definiţii şi abrevieri
8. Descrierea procedurii
9. Responsabilităţi
10. Formulare

Pin It