MOTTO: "În literatură, imaginea şi ideea se identifică destul de bine cu ceea ce în pictură se numeşte desen, culoare"

Honoré de Balzac – "Studiu despre Stendhal"

 

 

 

Kilometrul 0" al invatamântului artistic vrâncean

 

Liceul de Arte Gh. ”Tattarescu” a fost înfiinţat în 1957 avand titulatura de Şcoală de Muzică cu clase I – VIII. Aici au funcţionat doi prestigioşi directori – profesorii Nicolae Jurjiu şi Ionică Dumitrache

Începând cu anul 1980 şi până în anul 1990 a funcţionat în sistemul şcolilor cu program suplimentar de muzică şi arte plastice. Din anul 1990 până în anul 1992 a funcţionat sub administraţie proprie, iar din anul 1992 s-au înfiinţat primele clase în ciclul liceal pe lângă Liceul Pedagogic din Focşani.

Liceu de Arta continuă o mai veche tradiţie a învăţămîntului artistic vrîncean şi răspunde nevoilor instructiv-educative în domeniul pregătirii gimnaziale şi liceale privind arta sunetelor muzicale, a formelor, culorilor, precum şi a «cuvintelor potrivite».

În anul 1995 s-au întrunit condiţiile de înfiinţare ca liceu, funcţionând în sistem de învăţământ integrat începând cu ciclul gimnazial, unde sunt clase cu specializările muzică şi arte plastice şi ciclul liceal: muzică-profil teoretic, arte plastice-profil pictură şi filologie.

Începând cu anul 2003 în planul de şcolarizare specializarea filologie a fost înlocuită cu arhitectură, iar la arte plastice s-au înfiinţat şi alte profiluri: design, sculptură,design vestimentar şi pictură murală

Din anul 2019 în Liceul de Artă Gh Tattarescu a fost inființat programul Vocațional-Artistic, integrat pentru învațământul primar (clasele 0-IV), profilul Artă Teatrală și reînființat profilul Filologie-Engleză Intensiv.

Astăzi, în cadrul celor cinci domenii artistice fiinţează 26 de clase, cu un număr de 490 elevi, la care se mai adaugă 36 de elevi din treapta primară, ce studiază în liceul nostru numai muzica, ei frecventînd la şcoli din municipiu şi judeţ cursurile de cultură generală.

Corpul profesoral este alcătuit din 59 de cadre didactice, care dau dovadă de dăruire şi profesionalism în activitatea ce o desfăşoară la orele de curs şi în afara lor. Din cei 59 de profesori calificaţi 25 sunt la muzică, 12 la arte plastice şi 22 la cultură generală. De asemenea, un număr de 22 profesori au gradul didactic I, 18 gradul didactic II și 11 definitivatul. Alţi 7 profesori sunt debutanţi.

Personalul didactic auxiliar este format din: contabil, secretar, administrator, bibliotecar, model, iar personalul nedidactic este alcătuit din 3 îngrijitori, 2 muncitori de întreţinere și un paznic.

În momentul actual (anul şcolar 2020-2021) spaţiul destinat procesului didactic este compus din:

  • 19 de săli de clasă, laborator de informatică, bibliotecă în str. Alecu Sihleanu, nr.6 – corpul A
  • 12 ateliere pentru arte în str. Alecu Sihleanu, nr 6 – corpul C, B
  • 17 cabinete de muzică – et. II-III parţial, la Şcoala Ştefan cel Mare

sediul_vechi.jpg     fanfara_scolii_de_muzica.jpg

Pin It