Index articole

CURRICULUM DIFERENTIAT PENTRU CLASELE A XI-A SI A XII-A

– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCATIONALĂ. PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZAREA: COREGRAFIE

1) Sectia: Dans clasic

Disciplina

Număr de ore /  săptămână

 

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Educatie artistică specializată

15

16

Dans clasic*

10

10

Dans de caracter

1

1

Duet clasic**

1

2

Repertoriu individual

2

2

Istoria baletului

1

1

Alte discipline

3

2

Educatie muzicală

1

1

Biologie

1

1

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

1

-

Număr total de ore pe săptămână / CD

18

18

_________

  * Disciplină principală de specialitate.

** Disciplina Duet clasic se studiază pe grupe.

NOTĂ: Pentru disciplina Repertoriu ansamblu se poate aloca 1 oră pe săptămână din curriculumul la decizia scolii (CDS). Studiul disciplinei se realizează cu întreaga clasă.