Index articole

4) Sectia folclorică

 a) Instrumente populare: nai si tambal

Disciplina

Număr de ore /  săptămână

 

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Educatie artistică specializată

14

14

Instrument *

3

3

Teorie-solfegiu-dicteu

2

2

Forme muzicale

1

1

Istoria muzicii

2

2

Armonie

1

1

Ansamblu folcloric

3

3

Etnografie si folclor muzical

1

1

Instrument la alegere **

1

1

Alte discipline

2

2

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

1

1

Educatie fizică

1

1

Număr total de ore pe săptămână / CD

16

16

___________

* Disciplină principală de specialitate.

** Instrumentele orchestrei simfonice, pian, orgă, chitară, instrument popular (altul decât cel principal), conform punctului 1 din  precizările privind aplicarea planului-cadru.

b) Muzică vocală traditională românească

Disciplina

Număr de ore /  săptămână

 

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Educatie artistică specializată

14

14

Muzică vocală traditională românească*

3

3

Teorie-solfegiu-dicteu

2

2

Forme muzicale

1

1

Istoria muzicii

2

2

Armonie

1

1

Ansamblu folcloric

3

3

Etnografie si folclor muzical

1

1

Instrument la alegere **

1

1

Alte discipline

2

2

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor

1

1

Educatie fizică

1

1

Număr total de ore pe săptămână / CD

16

16

___________

   * Disciplină principală de specialitate.

** Instrumentele orchestrei simfonice, pian, orgă, chitară, instrumente populare, prevăzute la punctul 1 din precizările privind aplicarea planului-cadru.