Index articole


3.4. PRECIZĂRI

privind aplicarea planului-cadru pentru clasele a XI-a – a XII-a,

filiera vocatională, profil artistic, specializările Muzică, Coregrafie, Arta actorului

 • Pentru filiera vocatională – profil artistic, specializarea Muzică – instrumentele care se studiază în cadrul sectiei instrumentale sunt: pian, vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă, flaut, oboi, clarinet, fagot, trompetă, corn, trombon, tubă, instrumente de percutie, instrumente populare (nai si tambal).
 • Ansamblul coral, ansamblul orchestral sau instrumental se organizează pe grupe sau pe partide (voci sau grupe de instrumente), cu elevi din mai multe clase. Grupele au un efectiv cuprins între 12-15 elevi. Pentru această activitate se alocă o oră pe săptămână pentru fiecare grupă sau partidă. Grupele sau partidele se reunesc în activitatea de ansamblu (coral, orchestral sau instrumental), pentru care sunt alocate 2 ore pe săptămână.
 • Elevii care au ca instrument principal de studiu chitara sau pianul, vor participa obligatoriu la activitatea de ansamblu coral.
 • La specializarea Muzică, pentru toate instrumentele, exceptând pianul, se poate aloca o oră pe săptămână din CDS pentru corepetitie. Activitatea de corepetitie se normează cu o oră/ elev/ săptămână.
 • La specializarea Coregrafie, predarea disciplinelor Dans clasic, Dans contemporan, Dans românesc, si Dans de caracter se face de către profesorul de specialitate, în colaborare cu corepetitorul.
 • Predarea disciplinelor din cadrul educatiei artistice specializate se efectuează astfel:
  • individual, la disciplinele: Instrument, Instrument la alegere, Initiere vocală, Muzică vocală traditională românească, Muzică vocală de jazz – muzică usoară, Repertoriu individual;
  • pe grupe, la disciplinele: Teorie-solfegiu-dicteu, Muzică de cameră, Armonie, Forme muzicale, Dans clasic, Dans contemporan, Dans de caracter, Duet clasic, Duet contemporan, Arta actorului;
  • pe clasă, la disciplinele: Repertoriu ansamblu (clasic si contemporan), Istoria muzicii, Istoria baletului, Istoria teatrului universal si românesc, Etnografie si folclor muzical, Estetica si teoria spectacolului de teatru, Management artistic, Artele spectacolului.
 • Grupele de studiu pentru disciplinele de specialitate artistică, prevăzute la punctul 7 (b), cuprind, de regulă, 7-12 elevi, dar nu mai putin de 5 si nu mai mult de 15, cu exceptia disciplinei Muzică de cameră, unde grupele au un efectiv de 2-5 elevi.
 • Disciplina Instrument la alegere reprezintă optiunea elevului, exprimată în scris, si se aprobă de către Consiliul de Administratie al unitătii de învătământ, în functie de resursele umane existente.
 • Precizările cuprinse în prezenta anexă, sunt parte integrantă din planul-cadru de învătământ si sunt valabile si în scoli în care predarea se face în limbile minoritătilor nationale.

 

 

Pin It