Index articole

CURRICULUM DIFERENTIAT PENTRU CLASELE A XI-A SI A XII-A

– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCATIONALĂ. PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZĂRILE: Arte plastice, arte decorative

Disciplina

Număr de ore /  săptămână

 

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Educatie artistică de specialitate

13

13

Studiu desen

3

3

Crochiuri

1

1

Atelier de specialitate

4

5

Studiul corpului si al figurii umane, în culoare/ în volum

4

3

Istoria artelor plastice / artelor decorative 

1

1

Alte discipline

3

3

Procesarea computerizată a imaginii

2

2

Educatie fizică

1

1

Număr total de ore pe săptămână / CD

16

16

NOTĂ:

Disciplinele specificate la rubrica Educatie artistică de specialitate se studiază pe grupe formate din 8-12 elevi, cu exceptia disciplinei Istoria artelor plastice / artelor decorative, care se studiază cu clasa întreagă.

Pin It