Index articole

3.5. PLAN-CADRU DE ÎNVĂTĂMÂNT PENTRU CLASELE A XI-A SI A XII-A

– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCATIONALĂ. PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZĂRILE: ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE, DESIGN

 

 

 

ARIA CURRICULARĂ /

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Disciplina

TC

CD

TC+CD

CDS

TC

CD

TC+CD

CDS

LIMBĂ SI COMUNICARE

7

-

7

2-5

7

-

7

2-5

Limba si literatura română

3

-

3

3

-

3

Limba modernă 1

2

-

2

2

-

2

Limba modernă 2

2

-

2

2

-

2

MATEMATICĂ SI STIINTE ALE NATURII

-

2

2

-

2

2

Matematică

-

2

2

-

2

2

Fizică

-

-

-

-

-

-

Chimie

-

-

-

-

-

-

Biologie

-

-

-

-

   

OM SI SOCIETATE

4

-

4

4

-

4

Istorie

1

-

1

1

-

1

Geografie

1

-

1

1

-

1

Discipline socio-umane (Economie)

1

-

1

-

-

-

Discipline socio-umane (Filosofie)

-

-

-

1

-

1

Religie

1

-

1

1

-

1

ARTE

-

11

11

-

11

11

Educatie artistică de specialitate

-

11

11

-

11

11

TEHNOLOGII

-

2

2

-

2

2

Procesarea computerizată a imaginii

-

2

2

-

2

2

EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT

-

1

1

-

1

1

Educatie fizică

-

1

1

-

1

1

CONSILIERE SI ORIENTARE

1

-

1

1

-

1

Consiliere si orientare

TOTAL TC/ CD/ CDS

12

16

28

2-5

12

16

28

2-5

TOTAL (TC+CD+CDS)

30-33

30-33

TC = trunchi comun (pe profil)

CD = curriculum diferentiat (de specializare)

CDS = curriculum la decizia scolii

 

 


 

CURRICULUM DIFERENTIAT PENTRU CLASELE A XI-A SI A XII-A

– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCATIONALĂ. PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZĂRILE: ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE, DESIGN

 

Disciplina

Număr de ore /  săptămână

 

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Educatie artistică de specialitate

11

11

Studiu desen

3

3

Crochiuri

1

1

Atelier de specialitate

4

4

Perspectivă si desen proiectiv

2

2

Istoria arhitecturii / artelor ambientale / designului

1

1

Alte discipline

5

5

Matematică

2

2

Procesarea computerizată a imaginii

2

2

Educatie fizică

1

1

Număr total de ore pe săptămână / CD

16

16

NOTĂ:

Disciplinele specificate la rubrica Educatie artistică de specialitate se predau pe grupe formate din 8-12 elevi, cu exceptia disciplinei Istoria arhitecturii / artelor ambientale / designului, care se predă cu clasa întreagă.