Conform Ordinului 3721 din 23 aprilie 2021, pentru anul școlar 2021-2022, după cum urmează:

probe
Din toamna ne gaseti in noua locatie: https://goo.gl/maps/eyd6P2LLXeCv76Aq8
 
Calendarul probelor vocaționale

07–14  iun 2021     Înscrierea pentru probele de aptitudini

15–18 iun 2021     Evaluarea lucrărilor. (Citește mai jos)

18 iun 2021            Afișarea rezultatelor 

07-14 iunie 2021

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul Liceului de Artă "Gh. Tattarescu" (Focșani, str Alecu Sihleanu 6), în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

a. dosarul de înscriere:

- Dosar 

- Fișa de înscriere (click aici) actualizată eliberată de școala de proveniență; 

- Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului;

- Copie C.I ale parinților.

- Recomandare, (pt arte plastice si arhitectura) din partea profesorului de educație plastică de la școala absolvită, pentru elevii care nu sunt de la Liceul de Artă;

b. un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări, transmis prin poștă sau curier, cu confirmare de primire;

c. o declarație (click aici) pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.

 

15 - 18 iunie 2021 - Evaluarea probelor vocationale

II.

A. PROBE - ARTE PLASTICE

(urmarește modele aici)

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv:

- 5 lucrări - studiu după natură statică în creion sau cărbune alcătuită din 2 sau 3 obiecte, cel puțin unul de rotație;

- 5 lucrări – compoziții libere cu problematici plastice diferite, compoziții cu personaje în tehnica culori cu apă;

                      Pentru cei care optează pentru sculptură aceștia vor prezenta, în locul compozițiilor in culoare, 5 imagini cu lucrări proprii modelate în lut, plastilină, ceramică etc.

Evaluarea lucrărilor: 15-18 iunie 2021

Afișarea rezultatelor: 18 iunie 2021

 

Criterii de apreciere pentru studii:

- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

- Raportul dintre obiecte (proporţii);

- Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

- Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

 Notă:

- La probele de aptitudini pentru profil artistic – arte vizuale nu se admit constestații!

- Elevii care provin din învățământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări și o recomandare din partea profesorului de educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.

 

 B. PROBE - ARHITECTURĂ 

(urmareste modele)

- 5 lucrări - studiu după natură statică în creion sau cărbune alcătuită din 2 sau 3 obiecte, cel puțin unul de rotație;

- 5 lucrări – compoziții a unor clădiri (câte una pentru fiecare lucrare), în creion.

 

Evaluarea lucrărilor: 15-18 iunie 2021

Afișarea rezultatelor: 18 iunie 2021

 

Criterii de apreciere pentru studii:

- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

- Raportul dintre obiecte (proporţii);

- Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

- Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

 

Criterii de apreciere pentru compoziții:

- unitatea compoziţiei;

- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;

 

Notarea

1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

2. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

3. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 2 din prezenta Notă, este 6 (şase). 

4. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puţin una dintre probele de aptitudini.

5. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

 

 

 C. PROBE - MUZICĂ

(urmareste modele)

Data evaluării: 15 iunie 2021

Afișarea rezultatelor: 18 iunie 2021

1. Documente pentru înscriere:

- Dosar           

- Fișa de înscriere (click aici) actualizată eliberată de școala de proveniență; 

- Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

- Copie C.I ale parinților

- Adresa de email și nr. de telefon valid 

2. Probele se vor susține on-line , în direct, pe platform ZOOM și vor avea următoarea structură:

a) Solfegiu la prima vedere (recunoașterea și intonarea notelor/duratelor pe portativ)

- Interpretarea unei lucrări vocale sau instrumentale – maxim 5 minute

- Prezentarea unor diplome obținute la concursuri de profil – dacă este cazul

 

b) Dicteu melodic:

- probă de auz muzical ce constă în intonarea și recunoașterea sunetelor, imitarea unor formule ritmice, imitarea unor formule ritmico-melodice.       

Linkul de conectare va fi trimis fiecărui candidat cu o zi inainte de examinare.

În cazul în care există candidați cu o conexiune slabă de internet, școala de proveniență va pune la dispoziție aparatura necesară pentru desfășurarea în bune condiții a probelor de examen.       

           

La probele de aptitudini pentru profil artistic – muzică nu se admit constestații!

 

 

D. PROBE - ARTA ACTORULUI

(urmareste modele)

Înscrierea candidaților: 07-14 iunie 2021

Evaluarea înregistrărilor: 15-18 iunie 2021

Afișarea rezultatelor: 18 iunie 2021

 

1. Documente pentru înscriere:

- Dosar           

- Fișa de înscriere (click aici) actualizată eliberată de școala de proveniență; 

- Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

- Copie C.I ale parinților

           

2) CD/DVD/STICK care să conțină:

       a) Recitarea a 3 texte lirice dintre care:

        - o poezie la alegere;

        - o poezie de forță – patriotică;

        - o fabulă – obligatoriu.

       b) Povestirea unei întâmplări din viața candidatului.      

       c) Interpretarea unei piese muzicale la alegerea candidatului – maxim 5 minute.

       d) Fotografii în format portret, profil, întreg.

Nota  

Înregistrările de la punctele a) și b) nu vor depăși 20 de minute.           

La probele de aptitudini pentru Specializarea Arta Actorului  nu se admit constestații!

Pin It