MUZICA

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI ÎN CLASA A V-A,

ŞI A EXAMENULUI DE DIFERENŢE ÎN CLASELE A VI-A,

Proba de aptitudini                     

  • Interpretarea a două cântece la alegere (vocal si/sau instrumental)
  • probă de auz (redarea cu vocea a 4,5 note exemplificate la pian)
  • probă de ritm (redarea a 4,5 formule ritmice)
  • probă de memorie muzicală (redarea a 4,5 fragmente muzicale exemplificate la pian)

ARTE VIZUALE

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU CLASA A V-A,

SI A EXAMENULUI DE DIFERENTE PENTRU CLASELE A VI-A, VII-A SI A VIII-A

        

DESCRIERE PROBA

Proba 1

CLASA A V-VI:

PROBA DE

PERCEPŢIE VIZUALĂ (DESEN)

NATURA STATICA FORMATĂ DIN 2 OBIECTE: sticlă si fructe

CLASELE VII-VIII:

NATURA STATICA FORMATĂ DIN 3 OBIECTE: sticla, fructe, cub.

MATERIALE: hârtie A3, creion, radiera, ascuţitoare.      TIMP DE LUCRU: 4 ore

CRITERII DE APRECIERE:

             -Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină)

             -Raportul dintre obiecte (proporţii)

             -Forma, caracterul obiectelor

             -Redarea spaţiului şi a volumului

             -Raportul valoric

Proba 2*

       CLASELE V-VIII:

       COMPOZIŢIE FIGURATIVĂ ÎN CULOARE,

PROBA DE

COMPOZIŢIE IN CULOARE

pe o temă dată şi cu enunţarea unei probleme de culoare.

MATERIALE: hârtie A3, creion, culori de apă (tempera, acuarele, guaşe, acrilice), pensule, vas pentu apă, paletă de culori, cârpă.

TIMP DE LUCRU: 4 ore

CRITERII DE APRECIERE:

 -unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect

-rezolvarea problemei de culoare enunţată

-nota personală, originalitate, creativitate.

Proba 3

PROBA DE MODELAJ

(numai pentru examene de diferenţa)

CLASELE V-VIII:

COMPOZIŢIE FIGURATIVA IN VOLUM

Pe o tema data in lut

TIMP DE LUCRU: 2 ore

CRITERII DE APRECIERE:

-rezolvarea problemei compoziţionale

-expresivitatea formelor volumetrice

Proba 4

 

PROBA LA

ISTORIA ARTEI

(LUCRARE SCRISA)

 

 

(numai pentru examene de diferenţa)

CLASA A VI A:

-Arta Egiptului Antic (Arhitectura, Sculptura, Pictura)

-Arta Greciei Antice (Arhitectura, Sculptura)

CLASA A VII-A:

-Pictura Bizantina  -Arhitectura Gotica

-Reprezentanţi de seama a Renaşterii Italiene.

CLASA A VIII-A:

-Reprezentanţi de seama a artelor plastice din secolul al XVII-lea (Sculptura, Pictura Baroca)

-Curentul Romantic si Realist in pictura europeana -Pictura Impresionista si Postimpresionista

NOTE:

  • Nota finală la probele de aptitudini este media aritmetică a notelor obţinute la probele I şi II, calculate cu două zecimale, fără rotunjire.
  • La probele de aptitudini pt. profilul artistic, nu se admit contestaţii.

ÎNSCRIERILE SE FAC IN MOMENTUL EXAMENULUI PE BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

  • COPIE XEROX DUPĂ CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL ELEVULUI
  • CARNET DE ELEV VIZAT LA ZI.

Pin It