ultimul update 04.09.2020

Atentie, aceste informatii sunt preluate din site-ul Ministerului Educatiei !

Metodologie evaluare nationala 2021

Descarcă calendarul de aici

Calendar Evaluare Națională 2021

Anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.455/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

 

07 - 11 iunie 2021

Înscrierea la evaluarea națională

 

22 iunie 2021

Limba și literatura română - probă scrisă

 

24 iunie 2021

Matematica - probă scrisă

 

25 iunie 2021

Limba și literatura maternă - probă scrisă

 

29 iunie 2021(până la ora 14:00)

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

 

29 iunie 2021(ora 16:00 - ora 19:00)

30 iunie 2021(ora 8:00 – ora 12:00)

Depunerea contestațiilor

 

30 iunie – 4 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor

 

4 iulie 2021

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de  valuare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de  afişare a rezultatelor.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
 
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Pin It