site www.edu.ro

Bacalaureat 2021

Metodologie Bacaluareat 2021

Metodologie de Echivalare a Competentelor Lingvistice

Obiectele și subiectele de Examen

 

Calendarul

Examenului Național de Bacalaureat

Sesiunea iunie-iulie 2021

 

31 mai-4 iunie 2021        Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021                    Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021             Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 iunie 2021             Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18-23 iunie 2021             Evaluarea competențelor digitale – proba D

23-25 iunie 2021             Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

28 iunie 2021                  Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021                  Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021                  Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021                     Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021                     Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00

6-9 iulie 2021                  Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021                     Afișarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2021

 

19-26 iulie 2021               Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021                Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2021                Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2021                Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2021                Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

23-24 august 2021          Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2021               Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

26-27 august 2021          Evaluarea competențelor digitale – proba D

30-31 august 2021          Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

31 august 2021               Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-18,00)

1-3 septembrie 2021      Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021         Afișarea rezultatelor finale

Pin It