site www.edu.ro

 bac 2023

 

Calendarul oficial al Examenului Național de Bacalaureat

Sesiunea iunie – iulie 2023

 

 • 29 mai – 02 iunie 2023: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

 • 2 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

 • 12 – 14 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

 • 14 – 15 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

 • 14 – 16 iunie 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D

 • 19 – 21 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

 • 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

 • 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

 • 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

 • 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

 • 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

 • 4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor

 • 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale

 

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2023

 

 • 17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

 • 7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

 • 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

 • 9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D

 • 10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

 • 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

 • 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

 • 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

 • 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

 • 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

 • 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor

 • 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale

 

Intrarea elevilor în sălile de examen va fi permisă în intervalul orar 7:30 – 8:30 în fiecare zi de examen.

Accesul este permis doar cu cartea de identitate.
Este interzisă intrarea în săli a candidaților cu materiale nepermise (telefoane mobile, culegeri, manuale, caiete, alte mijloace electronice de comunicare și de calcul, poșete, genți, etc.)
Nerespectarea acestei dispoziții duce la eliminarea candidatului din examen indiferent dacă a folosit sau nu aceste materiale!

Avem rugămintea ca telefoanele mobile să fie trecute pe silențios.

 

Programa de studiu, pe obiecte

Anunt contestatii

Formular de contestatie

 

Sursa: Edu.ro

Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile aici. 

 

Pin It