probe vocationale 

Calendar de Admitere la
Liceul de Artă "Gh. Tattarescu" 2021-2022

 

19 – 20 mai 2021 

Eliberarea/transmiterea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini 

 24 – 25 mai 2021

Înscrierea pentru probele de aptitudini 

 26 – 28 mai 2021

Desfasurarea probelor de aptitudini 

 31 mai 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini 

 07–11 iunie 2021

Înscrierea la evaluarea națională

11 iunie 2021

Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021

Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021

Matematica – probă scrisă

29 iunie 2021

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) 

Depunerea contestațiilor

30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) 

Depunerea contestațiilor

30 iunie–4 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

ATENTIE!

În acest moment informațiile cu privire la modul de desfășurare a probelor vocaționale sunt incerte.

Sunt cele mai mari șanse să organizăm probe practice în varianta clasică.

Totuși, în funcție de condițiile pandemice, acestea pot fi și on-line (MAPĂ).

Ar fi foarte înțelept, ca indiferent de modul de organizare, să vă pregăți MAPA!

 

 

26 – 28 mai 2021

I. DESFĂȘURAREA PROBELOR VOCAȚIONALE 

 

 

A. SPECIALIZAREA ARTE PLASTICE ȘI DECORATIVE 

click pentru a vedea exemple ale unor lucrări

Proba I. de percepție vizuală

Desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte).

Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Timp de lucru: 4 ore

Criterii generale de apreciere:

- compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

- raportul dintre obiecte (proporţii);

- forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

- redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

Note:

(1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.

(2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.

(3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune; 

(4) Candidații vor veni cu materialele de lucru necesare (hartie, creioane, radiere etc). 

 

PROBĂ II - DE CREATIVITATE

O compoziţie, în Culoare, pe un subiect dat.

Tehnica: culori de apă (acuarela, tempera, acrilice).

Timp de lucru: 4 ore

Criterii generale de apreciere:

- unitatea compoziţiei;

- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;

- notă personală, originalitate, creativitate.

Note:

(1) Candidații vor veni cu materialele de lucru necesare: bloc de desen A3, pensuli, culori, vase pentru apa etc

 

B. Specializarea Arhitectură 

click pentru a vedea exemple ale unor lucrări

  

PROBA I - de percepție vizuală

Desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte simple, dintre care cel puţin unul de rotaţie (corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte.). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Format plansa: A3

Tehnica: desen în creion grafit (negru).

Timp de lucru: 4 ore.

Criterii generale de apreciere:

  • compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
  • raportul dintre obiecte (proporţii);
  • forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;
  • redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

Nota: a se vedea exemplele publicate pe site.

 

PROBA II. de creativitate

O compoziţie (un desen), a unui volum arhitectural existent sau din imaginatie (o casa, cladire, edificiu) desenat in perspectiva.

Format plansa: A3

Tehnica: desen în creion grafit (negru).

Timp de lucru: 4 ore

Nota: a se vedea exemplele publicate pe site.

Criterii generale de apreciere:

  • - unitatea compoziţiei;
  • - expresivitatea hasurii sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;
  • - notă personală, originalitate, creativitate.

 

C. SPECIALIZAREA MUZICĂ - secția teoretică

click pentru a vedea exemple

 

 Proba I

a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările;

b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 timpi (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

Proba a II-a

Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).

Candidatii vor participa la examen cu creion, radiera si pix/stilou de culoare albastra.

Proba a III-a

Interpretare vocală sau intrumentală:

  • Se vor prezenta la un instrument studiat anterior de candidat, la alegere, un studiu şi o lucrare/piesă muzicală din repertoriul românesc sau universal, din memorie, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.
  • În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta vocal, două piese din genuri diferite, din creaţia românească şi universală studiate în gimnaziu.

 

 

D. SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI

click pentru a vedea exemple 

 

PROBA  I. 

a) citirea unui text la prima vedere;

b) prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie și o povestire din literatura română sau universală, de maximum o pagină (A4);

c) povestirea unei întămplari din viaţa candidatului;

d) un dialog pe o temă propusă de comisia de examinare. Durata probei: max. 20’.

Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare punct minimum nota 5 (cinci).

PROBA II de aptitudini muzicale

a) prezentarea unei melodii la alegerea candidatului;

b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice. Durata probei: max. 10’

Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la a) și b) minimum nota 5 (cinci).

Pin It