Atelierele de la Arte și Arta Actorului sunt aici: https://goo.gl/maps/2HuVwDbuT76gus8e9
Orele de cultura generala vor avea loc în noul sediu: https://goo.gl/maps/BdXitdHm98FxeeG17

probe vocatioanle

Calendarul de admitere 2022

la Liceul de Artă "Gh. Tattarescu"

 

Arte plastice și Arhitectură: luni-vineri 9.00-11.00 respectiv 12.00 - 13.40

Muzică: luni-vineri - 9.00-11.00, respectiv 13.00-15.00

Actorie: luni-vineri 9.00-11.00 

 

 • 16 – 17 mai 2022 Înscrierea elevilor la probele de aptitudini
 • 18 – 20 mai 2022 Desfășurarea probelor de aptitudini

                                                 Probele vor avea loc la sediul nou din str Dornei nr 3

                                          Elevii vor fi la sediu incepand cu ora 8.00 (in curtea interioara) avand la ei un act de identificare si materiale de lucru. 

 • 23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

 • 30 mai – 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea națională
 • 3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 14 iunie 2022 Limba și literatura română — probă scrisă
 • 16 iunie 2022 Matematica — probă scrisă
 • 17 iunie 2022 Limba și literatura maternă — probă scrisă
 • 23 iunie 2022 (până la ora 14,00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19:00): Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie – 29 iunie 2022 Soluționarea contestațiilor
 • 30 iunie 2022 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

16-17 mai 2022

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă a actelor la secretariatul Liceului de Artă "Gh. Tattarescu" (Focșani, str Dornei, nr 3A)

a. dosarul de înscriere:

- Dosar 

- Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență; 

- Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului;

- Copie C.I ale parinților.

 

18 – 20 mai 2022  

II. Desfășurarea probelor de aptitudini

 

(urmărește modele aici)

Proba 1 - Desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte.).

Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Timp de lucru: 5 ore.

  

Proba 2 - CREATIVITATE

O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.

a) CULOARE: compoziţie cu personaje - tehnica, culori de apă.

b) VOLUM: compoziţie cu personaje - ronde-bosse, modelaj în lut.

Timp de lucru: 4 ore

 

 

(urmareste modele)

Proba 1 - Desen de observație – studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte.).

Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Timp de lucru: 5 ore.

 

Proba 2 - CREATIVITATE

Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se subordonează contextului specializării și constă în: o compoziţie pe anumite teme, la alegerea candidatului, executată în culoare, cu subiectul: spațiu arhitectural exterior/interior; spațiu ambiental exterior/interior.

Timp de lucru: 4 ore.


(urmareste modele)

1. Documente pentru înscriere:

- Dosar           

- Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență

- Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

- Copie C.I ale parinților

 

SECȚIA INSTRUMENTALĂ – 8 locuri

Proba I: Proba de instrument – gamă, studiu.

Proba II: Recital instrumental -  2 lucrări contrastante executate fără partitură.

Proba III: a) Auz melodic – intervale simple și compuse, solfegiu la prima vedere

                b) Dicteu melodic

SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ – CANTO CLASIC - 8 locuri

Proba I – Testarea calităților vocale – intonarea unei vocalize propuse de comisie.

Proba II – Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu compus din 4 piese.

Proba III – Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie): reproducerea de intervale melodice, fragmente melodice, fragmente ritmice, testarea cunoștințelor teoretice (note, valori de note, alterații, măsuri).          

SECȚIA TEORETICĂ – 8 locuri

Proba I: 

 • Auz melodic – recunoașterea intervalelor simple și trisonurilor majore și minore.
 • Solfegiu la prima vedere.

Proba II: Dicteu melodic

Proba III: Interpretarea din memorie a trei lucrări vocale sau la un instrument studiat anterior.


 

(urmareste modele)

1. Documente pentru înscriere:

- Dosar           

- Fișa de înscriere (click aici) actualizată eliberată de școala de proveniență; 

- Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

- Copie C.I ale parinților

           

2)  PROBE

I. PROBA DE DICȚIE:

 • citirea unui text la prima vedere
 • recitarea a două sau trei strofe dintr-o poezie aleasă de candidat
 • povestirea unei întâmplări din viața candidatului.
 • participarea la o conversație cu comisia, pe o temă dată de aceasta.

II. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE:

 • interpretarea unei piese muzicale la alegerea comisiei din cele 5 pregătite
 • reproducerea unor fragmente ritmico-melodice după auz.

 

15 - 18 iunie 2021 - Evaluarea probelor vocationale

Pin It