probe vocationale

ARTE PLASTICE (urmărește modele)

Înscrierea candidaților: 02-05 iunie 2020

a) Documente de înscriere: - Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență

                                      - Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

                                      - Copie C.I ale parinților

            b) CD/DVD trimis prin poștă sau curier cu confirmare de primire (până pe 10.06.2020), care să conțină:

                        - 5 lucrări - studiu după natură statică

                        - 5 lucrări – compoziții libere cu problematici plastice diferite sau 5 imagini cu   lucrări proprii modelate în lut, plastilină, ceramică etc. 

            c) declarație pe proprie răspundere semnată de candidat și de părinte/reprezentant legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD.

            Candidații care nu au acces la tehnologie pot aduce/trimite mapele cu lucrări în format A3 la sediul instituției.

            La probele de aptitudini pentru profil artistic – arte vizuale nu se admit constestații!

ARHITECTURĂ (urmareste modele)

Înscrierea candidaților :02-05 iunie 2020:

a) Documente de înscriere: - Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență

                                      - Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

                                      - Copie C.I ale parinților

            b) CD/DVD trimis prin poștă sau curier cu confirmare de primire (până pe 10 iunie 2020), care să conțină:

                        - 5 lucrări - studiu după natură statică în creion

                        - 5 lucrări – compoziții a unor clădiri (câte una pentru fiecare lucrare) în creion

            c) declarație pe proprie răspundere semnată de candidat și de părinte/reprezentant legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD.

            Candidații care nu au acces la tehnologie pot aduce/trimite mapele cu lucrări în format A3 la sediul instituției.

            La probele de aptitudini pentru profil artistic – arhitectură nu se admit constestații! 

 

MUZICĂ (urmareste modele)

Înscrierea candidaților : 02-05 iunie 2020

1. Documente de înscriere: - Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență

                                      - Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

                                      - Copie C.I ale parinților

            2. Probele se vor susține on-line și vor avea următoarea structură:

a) Solfegiu la prima vedere (recunoașterea și intonarea notelor/duratelor pe portativ)

- Interpretarea unei lucrări vocale sau instrumentale – maxim 5 minute

- Prezentarea unor dioplome obținute la concursuri de profil – dacă este cazul

b) Dicteu melodic:

- probă de auz muzical ce constă în intonarea și recunoașterea sunetelor, imitarea unor formule ritmice, imitarea unor formule ritmico-melodice.      

            Probele de aptitudini muzicale se vor desfășura on-line, pe platforma ZOOM, în prezența comisiei de evaluare. Linkul de conectare va fi trimis în dimineața zilei de examinare fiecărui candidat.         

            La probele de aptitudini pentru profil artistic – muzică nu se admit constestații!

 

ARTA ACTORULUI (urmareste modele)

Înscrierea candidaților: 02-05 iunie 2020

1. Documente de înscriere: - Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență

                                      - Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

                                      - Copie C.I ale parinților

            2. CD/DVD trimis prin poștă sau curier cu confirmare de primire (până pe 9 iunie) , care să conțină:

            a) Recitarea a 3 texte lirice dintre care: - o poezie la alegere;

   - o poezie de forță – patriotic;

   - o fabulă – obligatoriu.

            b) Povestirea unei întâmplări din viața candidatului.  Înregistrările de la punctele a) și b)   nu vor depăși 20 de minute.

            c) Interpretarea unei piese muzicale la alegerea candidatului – maxim 5 minute.

            d) Fotografii în format portret, profil, întreg.

            La probele de aptitudini pentru Specializarea Arta Actorului  nu se admit constestații!

Pin It