Metodologie admitere - clasa a IX-a (click aici)

 

Arta actorului

            Se adresează tânărului ce tinde către dobândirea unui traseu profesionist în creaţia scenică. Având în vedere că actorul, spre deosebire de orice alt creator de frumos, este, în acelaşi timp, şi instrumentul şi obiectul creaţiei sale, munca de formare a acestuia a fost întotdeauna dificilă. În primul rând pentru că actorul trebuie să se cunoască mai întâi pe sine, ca unitate bio-psiho-socială capabilă de performanţe, iar mai apoi, acesta trebuie să cunoască într-un mod specific, realitatea înconjurătoare sub aspectele ei cele mai diferite.

            Specializarea “Arta actorului” are, de aceea, două componente absolut necesare: teoretică şi practică. Din punctul de vedere al abordării teoretice, arta actorului va răspunde întrebărilor ce ţin de: sisteme şi metode de predare în arta actorului, tendinţe în abordările creatoare de-a lungul întregii istorii a fenomenului teatral, viziuni estetice asupra spectacologiei universale, privire critică asupra abordărilor regizorale, expuneri despre importantele creaţii scenice ale marilor actori români sau străini.

            Abordarea practică va porni de la principiul pedagogic esenţial: de la simplu la complex şi va urmări drumul cunoaşterii şi autocunoaşterii prin sistemul Jocului. Făcându-se diferenţa dintre „joc” şi „joacă” şi stabilind faptul că „jocul” presupune reguli foarte stricte, elevul va fi invitat să descopere, într-o atmosferă de “concurenţă” benefică, faptul că fiecare joc, indiferent de dificultatea pe care o prezintă, are o foarte mare reprezentare în arta şi creaţia scenică. De aceea, niciun joc nu se va încheia decât cu o analiză amplă şi exactă, profundă şi îndrăzneaţă a celor întâmplate.

Materiile studiate pe parcursul celor 4 ani de studiu sunt :

  • Arta Actorului (clasele a IX-a, a X-a și a XII-a)
  • Euritmie (clasele a IX-a si a X-a)
  • Elemente de estetică și teoria spectacolului
  • Educație vizuală (clasa a IX-a)
  • Istoria teatrului și a artei spectacolului universal și românesc
  • Artele spectacolului (clasele a XI-a si a XII-a)
  • Management artistic (clasele a XI-a si a XII-a)
  • Istoria filosofiei (clasa a XII-a)
  • Europa și România - probleme fundamentale (clasa a XII-a)

Profesor de specialitate:

Sorin Francu

Radu Pocovnicu

Pin It
  • 1