update 22.06.2020

REZULTATE EVALUARE NATIONALA (inainte de contestatii)

REZULTATE LA PROBA VOCATIONALA

Calendar admitere la liceu 2020

2 – 6 iulie 2020: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

2 – 6 iulie 2020: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

3 – 7 iulie 2020: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

7 iulie 2020: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean.

8 iulie 2020: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

9 iulie 2020: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflăți în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc, de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene; transmiterea modificărilor la comisia națională

9 iulie 2020: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

Când se afișează rezultatele repartizării computerizate la liceu 2020?

10 iulie 2020 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a Vlll-a ;

10 iulie 2020 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ.

13 – 20 iulie 2020 Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

21 iulie 2020 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

22 – 24 iulie 2020: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

 

 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
 
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Pin It