probe vocationale

24 – 25 mai 2021

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul Liceului de Artă "Gh. Tattarescu" (Focșani, str Alecu Sihleanu 6), în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

a. documentele de înscriere:

- Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență;

- Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului;

- Copie C.I ale parinților.

b. un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări, transmis prin poștă sau curier, cu confirmare de primire;

c. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.

 

26 – 28 mai 2021 - Desfășurarea probelor de aptitudini

II. A. PROBELE PENTRU CLASELE DE ARTE PLASTICE

Examenul constă în două probe:

a) studiul după natură;

b) compoziție în culoare/volum.

 

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după natură și 5 (cinci) compoziții libere, fiecare cu o problematică plastică diferită, imprimat pe CD/DVD.

 

Notă:

- Elevii care provin din învățământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări și o recomandare din partea profesorului de educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.

- Elevii care dețin imagini cu lucrări (compoziții) proprii modelate în lut, le pot include în portofoliu, în locul compozițiilor în culoare.

 

B. PROBELE PENTRU CLASELE DE ARHITECTURĂ

 Examenul constă în două probe:

a) studiul după natură;

b) compoziția a unor clădiri (câte una pentru fiecare lucrare), în creion.

 

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după natură și 5 (cinci) compoziții ale unor cladiri, fiecare cu o temă diferrită, imprimat pe CD/DVD.

 

Criterii de apreciere pentru studii:

- Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

- Raportul dintre obiecte (proporţii);

- Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

- Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

 

Criterii de apreciere pentru compoziții:

- unitatea compoziţiei;

- expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;

 

Notarea

1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

2. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

3. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 2 din prezenta Notă, este 6 (şase). 

4. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puţin una dintre probele de aptitudini.

5. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

 

 

Înscrierea candidaților: 02-05 iunie 2020

a) Documente de înscriere: - Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență

                                      - Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

                                      - Copie C.I ale parinților

            b) CD/DVD trimis prin poștă sau curier cu confirmare de primire (până pe 10.06.2020), care să conțină:

                        - 5 lucrări - studiu după natură statică

                        - 5 lucrări – compoziții libere cu problematici plastice diferite sau 5 imagini cu   lucrări proprii modelate în lut, plastilină, ceramică etc. 

            c) declarație pe proprie răspundere semnată de candidat și de părinte/reprezentant legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD.

            Candidații care nu au acces la tehnologie pot aduce/trimite mapele cu lucrări în format A3 la sediul instituției.

            La probele de aptitudini pentru profil artistic – arte vizuale nu se admit constestații!

ARHITECTURĂ (urmareste modele)

Înscrierea candidaților :02-05 iunie 2020:

a) Documente de înscriere: - Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență

                                      - Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

                                      - Copie C.I ale parinților

            b) CD/DVD trimis prin poștă sau curier cu confirmare de primire (până pe 10 iunie 2020), care să conțină:

                        - 5 lucrări - studiu după natură statică în creion

                        - 5 lucrări – compoziții a unor clădiri (câte una pentru fiecare lucrare) în creion

            c) declarație pe proprie răspundere semnată de candidat și de părinte/reprezentant legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD.

            Candidații care nu au acces la tehnologie pot aduce/trimite mapele cu lucrări în format A3 la sediul instituției.

            La probele de aptitudini pentru profil artistic – arhitectură nu se admit constestații! 

 

MUZICĂ (urmareste modele)

Înscrierea candidaților : 02-05 iunie 2020

1. Documente de înscriere: - Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență

                                      - Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

                                      - Copie C.I ale parinților

            2. Probele se vor susține on-line și vor avea următoarea structură:

a) Solfegiu la prima vedere (recunoașterea și intonarea notelor/duratelor pe portativ)

- Interpretarea unei lucrări vocale sau instrumentale – maxim 5 minute

- Prezentarea unor dioplome obținute la concursuri de profil – dacă este cazul

b) Dicteu melodic:

- probă de auz muzical ce constă în intonarea și recunoașterea sunetelor, imitarea unor formule ritmice, imitarea unor formule ritmico-melodice.      

            Probele de aptitudini muzicale se vor desfășura on-line, pe platforma ZOOM, în prezența comisiei de evaluare. Linkul de conectare va fi trimis în dimineața zilei de examinare fiecărui candidat.         

            La probele de aptitudini pentru profil artistic – muzică nu se admit constestații!

 

ARTA ACTORULUI (urmareste modele)

Înscrierea candidaților: 02-05 iunie 2020

1. Documente de înscriere: - Fișa de înscriere actualizată eliberată de școala de proveniență

                                      - Copie certificat de naștere, copie C.I ale elevului

                                      - Copie C.I ale parinților

            2. CD/DVD trimis prin poștă sau curier cu confirmare de primire (până pe 9 iunie) , care să conțină:

            a) Recitarea a 3 texte lirice dintre care: - o poezie la alegere;

   - o poezie de forță – patriotic;

   - o fabulă – obligatoriu.

            b) Povestirea unei întâmplări din viața candidatului.  Înregistrările de la punctele a) și b)   nu vor depăși 20 de minute.

            c) Interpretarea unei piese muzicale la alegerea candidatului – maxim 5 minute.

            d) Fotografii în format portret, profil, întreg.

            La probele de aptitudini pentru Specializarea Arta Actorului  nu se admit constestații!

Pin It