Ce este Consiliul Elevilor?

 

             Conform Statutului Elevului, aprobat în temeiul prevederii Legii Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare și în temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Consiliul Elevilor se defineste ca fiind structura consultativa și reprezentativă în ceea ce privește interesele elevilor din invatamantul preuniversitar, la nivelul unității de invatamant.

            Consiliul Național al Elevilor este o structură independentă, ce menține o poziție neutră față de orice cult religios, asociație religioasă, partid politic sau formațiune politică și acționează exclusiv în interesul elevilor. Este o structură formată din elevi, pentru elevi.

 Istoric

Istoria, chiar dacă invocă momente apuse, insuflă viață și o istorie bogată pe fundamentul unui prezent roditor. Astfel, povestea reprezentării începe în 1991, atunci când își fac apariția primele consilii școlare ale elevilor. Aproape de începutul noului mileniu, și anume în 1999, prinde contur primul consiliul județean al elevilor, la Dâmbovița. Trei ani mai târziu, în 2002, se înființează și primul consiliul județean al elevilor coordonat exclusiv de elevi, în județul Cluj.

Ca urmare a tuturor acestor mișcări din teritoriu ale elevilor, după încă 4 ani, și anume în 2006, apare Consiliul Național al Elevilor, reunind 18 județe.

Un lucru pe de o parte amuzant, pe de altă parte plin de semnificație este faptul că prima Adunare generală a acestor elevi a debutat într-un autobuz, în localitatea Căciulata, județul Vâlcea. Adunarea generală este structura deliberativă și forul suprem de decizie al Consiliului Elevilor la toate nivelurile sale. La acea vreme se aprobă și primul ROF – Regulament de organizare și funcționare al CNE.

Vremuri mai faste se întrezăreau în 2010 când are loc Adunarea generală ordinară de la Deva, unde apare al doilea ROF al Consiliului Național al Elevilor.

Mai trec încă 5 ani și ne aflăm în 2015, la Buzău, unde are loc Adunarea generală extraordinară a CNE și se adoptă cel de-al treilea și curentul Regulament de organizare și funcționare al CNE. Pe deasupra, CNE devine în acest an membru cu drepturi depline în OBESSU – organizația de reprezentare a elevilor la nivel european, ducând reprezentarea din România la un nivel superior, câștigând notorietate.

După toate aceste progrese vizibile de la înființarea CNE și până la dobândirea independenței decizionale, de la un autobuz la existența CJE în fiecare județ, de la dorințe la realizări, Consiliul Național al Elevilor sărbătorește 13 ani de existență în februarie 2019 la Adunarea generală ordinară de la Focșani.

Și uite așa s-a conturat povestea structurii de reprezentare a elevilor din România. Au fost 13 generații, 13 președinți și 29 de Adunări Generale. Rezultatele se văd și acum: publicarea Statutului Elevului, manuale școlare gratuite pentru toți elevii, naveta gratuită pentru elevi. De asemenea, elevii au început să creadă, să încerce, să lupte, să reușească.

Cum funcționează Consiliul Elevilor?

            În fiecare școală există un Consiliu școlar al elevilor (CȘE), care este format din Adunare generală (reprezentanții tuturor claselor din liceu) și Birou executiv, în componența căruia intră președintele, unul sau trei vicepreședinți și secretarul. Adunarea generală este cea care, prin votul exprimat, are ultimul cuvânt. Se numește „for decizional suprem” și interesele sale trebuie să coincidă cu interesele legitime ale elevilor din unitatea de învățământ. Orice elev poate candida pentru o funcție în Biroul executiv.

            Președinții de consilii școlare ale elevilor alcătuiesc Adunarea generală a  unui consiliu județean al elevilor (CJE), la rândul său condus de un Birou executiv. Mai departe, președinții consiliilor județene ale elevilor și Consiliului Municipal al Elevilor București se reunesc în Adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor.

 

Mandat 2020-2021

Neagu Bianca, Președinte

Rusu Simona, Vicepresedinte

Stegărescu Andreea, Vicepresedinte

Coviltir Mădălina, Secretar

Lăcătuș Anamaria, Reprezentant in cadrul Consiliului de Administrație

Chiriac Fabiana, Avocatul elevului

 

Mandat 2019-2020

Georgescu Sînziana-Maria, Președinte

Radu Angel Andrei, Vicepresedinte

Podaru Florin Iulian, Vicepresedinte

Carabă Ana, Secretar

Lăcătuș Anamaria, Departamentul de PR si Comunicare

Groparu Răzvan, Avocatul elevului

 

Mandat 2017-2019

Nicolaș Patricia, Președinte

Nicolaș Natalia, Vicepreședinte

Lazăr Ana Maria, Secretar

 

 

Regulamentul de ordine interioara a Liceului de Arta "Gh. Tattarescu"

Statulul Elevului

Ghidul ilustrat al elevului      

Ghidul Prima Candidatură în Consiliul Elevilor
Pentru mai multe informații puteți consulta site-ul national 
Pin It